EVOLVE Cymru – 22 Hydref 2018

CLICIWCH YMA ER MWYN ARCHEBU NAWR

CLICIWCH YMA ER MWYN DARLLEN Y SAESNEG

 

Dyddiad: Llun 22 Hydref 2018

Amser: 9:30am – 5:00pm

Lleoliad: Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Pris: Pris prynu’n gynnar £30 tan 8 Hydref (£35 ar ôl hynny) – yn cynnwys cinio a lluniaeth ysgafn trwy gydol y dydd .​ (Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda trwy ffonio 020 7831 1449 ynteu e-bostio nancy@thedcd.org.uk os yw’r gost yn rwystr i chi fynychu).

 

Dilynwch ni a rhannwch gan ddefnyddio #DCDEVOLVE

''Mae mor dda cael gwybod bod dawnswyr eraill yn cael trafferth gyda’r un math o bethau ac yn hwb cael clywed storïau pobl eraill a’u syniadau ar y pwnc. Mae gweithdy o’r math hwn yn darparu cefnogaeth amhrisiadwy. Mae cael cyfle i rannu gyda dawnswyr eraill yn sicr yn ysbrydoli.''

 

Joanna Wenger
Artist Dawns Annibynnol

Wedi ei hwyluso gan Gyfarwyddwr Hyfforddiant DCD Isabel Mortimer ac yn cynnwys hanes a phrofiadau o lygad y ffynnon y dawnswyr hynny sydd wedi eu cefnogi gan DCD i newid gyrfa.

 

Ross Fountain

 

 

Malgorzata Dzierzon

 

 

E-bostiwch dancers@thedcd.org.uk er mwyn cofrestru i dderbyn hyfforddiant ynteu sgwrs unigol gyfrinachol ar 23 Hydref.

 

Cefnogir y rhaglen hon trwy garedigrwydd Cronfa Ddyngarol y Tŷ Opera Brenhinol.

A direct difference

Help dancers take their next step in their careers beyond performance.

 

SUPPORT US